قدر نمیدونیم!

درخواست حذف این مطلب
بعضی از ماهایی که تنمون سالمه قدر نمیدونیم! واسه زندگیمون اون طور که باید تلاش نمی کنیم ..اراده مون...همتمون...پشت کارمون... ضعیفه . تنبلی می کنیم .. تازه خوبه توی خیابون می بینیم ی رو که دوتا پاش رو نداره اما از کفاشی پول در میاره،! (من خودم دیدم) درآمدشم واسش شاید کافیه ! یا طرف یه دست و یه پا داره اما شنا بلده! از آدم سالم بهتر شنا میکنه....یا طرف یه دستش یا یه پاش رو نداره ...اما میره بدنسازی ... ولی ما قدر نمیدونیم.. طرف به خاطر مریضی نمیتونه از خونه بیرون بره...اما نویسنده س..:( خدا اون عالم اینا رو به عنوان حجت برای ما میاره...میگه ببین این شخص چه خوب زندگیشو گذروند...اما تو ... لطفا قدر بدونیم...یکمی روی استعدادامون کار کنیم .. این همه از چنین آدمهایی میبینیم اما یه ذره تحریک میشیم که برای زندگیمون بیشتر تلاش کنیم ؟؟؟ اونقدر که اون شخص معلول برای زندگی تلاش میکنه و عشق و رغبت داره... بعضی از ماها نداریم... جدی میگما! من دیگه حرفی ندارم...:(